Uncategorized

सोमवार पासून पंढरपूर नगरपरिषदे समोर खोकेधारकांचे आमरण उपोषण

जन संवाद वेब न्यूज पोर्टल (आबासाहेब दुधाळे) पंढरपूर प्रतिनिधी/पंढरपूर नगरपरिषदे ने जाहीर केलेली जा.क्र./पंनपं/नअ/ ४३२/२०२१ दि.९/२/२०२१ व फेरनिविदा जा.क्र./ पंनपं ./ न अ / ४९९ / २०२१ दि.१५/०२/२०२१ ही निविदा रद्द करावी व त्या संबंधित जागेवर नगरपरिषदेकडून तयार करण्यात येणारी लोखंडी दुकाने अस्तित्वात असलेल्या व्यावसायिकांना प्रथम प्राधान्याने अत्यल्प भाड्याने देण्यात यावीत, तसेच पंढरपूर नगरपरिषदेकडे दिनांक […]